image002.gif

 

Sport Combinatie BADHOEVEDORP OPGERICHT 1 JULI 1931

 

VERKLARING OMTRENT GEDRAG

 

 

Afbeelding_VOG.jpg

SC BADHOEVEDORP vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van (seksueel) ongewenst gedrag in de sport aan het licht.


Een van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF, KNVB en KNBSB ter preventie van (seksueel) ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.


Het Bestuur van SC BADHOEVEDORP neemt de veiligheid van de leden zeer serieus en heeft daarom besloten om van elke vrijwilliger, die binnen onze vereniging, werkt met minderjarigen een VOG te verlangen. Dit traject zal binnenkort opgestart worden. Uiteraard wordt van iedereen verlangd hier aan mee te werken. De betreffende vrijwilligers worden op de hoogte gesteld van het aanvraagproces.

 

“Een garantie biedt de VOG natuurlijk nooit, maar de drempel voor mensen met verkeerde intenties ligt hoger. Het heeft een preventieve werking. Ouders, jeugdleden en potentiële jeugdleden kunnen ervan uitgaan dat SC BADHOEVEDORP alles doet om de jeugd onbezorgd te laten sporten.”

 

De aanvragen zijn gestart in het begin van het seizoen 2015/2016 voor coaches en trainers, en bevindt in een afrondend stadium. Ook mensen die zijdelings met jeugd te maken hebben, denk hierbij aan bijvoorbeeld mensen in de kantine, zullen een VOG moeten hebben. Dit is vanaf 1 januari 2017 een verplichting.

 

Per 1 juli 2016 geldt in elk geval voor de actieve jeugdbegeleiders dat een VOG een verplichting is.