image002.gif

 

Sport Combinatie BADHOEVEDORP OPGERICHT 1 JULI 1931

 

LEDENADMINISTRATIEZAKEN H&S AFDELING

home h&s afdeling

Afmelden, Aanmelden, Overschrijven en Wijzigen

December 2017 (updated)

Het lijkt misschien nog ver weg maar bij s.c. Badhoevedorp zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende honk- & softbalseizoen 2018. Het bijwerken van de ledenadministratie is een belangrijk onderdeel van deze voorbereidingen. Wij willen graag een zo nauwkeurig mogelijk beeld hebben van al diegenen die volgend seizoen nog bij s.c. Badhoevedorp honk- e/o softballen. Dit is onder andere van belang voor:

o    Het inschrijven van teams voor de competitie;

o    Het plannen van trainingen en het aanstellen van trainers;

o    Het aanschaffen van nieuwe wedstrijdkleding;

o    De begroting van de penningmeester

Hieronder zijn wat aandachtspunten opgenomen die er toe bij moeten dragen dat de ledenadministratie van s.c. Badhoevedorp voor aanvang van het seizoen 2018 weer up to date is en er bovendien toe moeten bijdragen dat de penningmeester de contributiebedragen voor aanvang van het honk- & softbalseizoen op de rekening heeft staan.

Opzeggen lidmaatschap

Wij gaan er van uit dat onze huidige leden ook het volgende seizoen 2018 bij s.c. Badhoevedorp zullen spelen. Mocht dit niet zo zijn verzoeken wij de leden die hun lidmaatschap willen opzeggen dit vÚÚr 1 december 2017 schriftelijk of per e-mail te doen bij de ledenadministratie (scbdorp@scbdorp.nl). Wanneer het lidmaatschap t.b.v. het seizoen 2018 wordt opgezegd na 1 december 2017 brengt dit administratie kosten met zich mee voor de betrokkene(n).

Nieuwe leden voor seizoen 2018

Nieuwe leden voor het seizoen 2018 kunnen zich nu reeds aanmelden via de website van s.c. Badhoevedorp of kunnen even contact opnemen met de ledenadministratie. Wanneer men zich nu reeds aanmeldt, kan bij de groepssamenstelling reeds rekening worden gehouden met deze leden.

Aanmeldingsformulieren worden alleen in behandeling genomen als de incassomachtiging volledig is ingevuld, is ondertekend en vergezeld van een pasfoto en een kopie van een legitimatiebewijs. Tevens dient er een aanbetaling van de contributie gedaan te worden.

Die aanbetalingen zijn:

     - honk- & softbal beeball + pupillen: 30 euro
     - honk- & softbal aspiranten + junioren: 50 euro
     - senioren: 75 euro
     - overige leden: 25 euro.


Contributie seizoen 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering vorig jaar is aangegeven dat er geen verhoging zal plaatsvinden. Voor het huidige overzicht klik hier.

De inning van de contributie zal in maart gaan plaatsvinden.

Overschrijving van en naar andere honk- e/o softbalvereniging

Honk- & softbal(st)(l)ers die het komende seizoen bij s.c. Badhoevedorp willen komen spelen en het afgelopen seizoen speelgerechtigd waren bij een andere vereniging, dienen overschrijving te regelen.

Om overschrijving naar onze vereniging te regelen moet men contact zoeken met ons honk- & softbalsecretariaat (o.vdheuvel@quicknet.nl). Daarnaast dienen zij zich ook als lid aan te melden via de website bij sc Badhoevedorp.

sc Badhoevedorp honk- & softballeden die elders willen gaan spelen, dienen zich daarvoor te melden bij de nieuwe club, alwaar e.e.a. in werking gezet zal worden.

Ook dienen zij het lidmaatschap van sc Badhoevedorp op te zeggen bij het clubsecretariaat (scbdorp@scbdorp.nl). Zolang er nog financiŽle lasten zijn voor betrokkene(n) wordt er GEEN medewerking aan een overschrijving verleend. Ook dient clubkleding ingeleverd te worden. Onze vereniging maakt gebruik van de mogelijkheid een blokkade in Sportlink op te zetten zodat overschrijving niet mogelijk is, totdat aan alle voorwaardes is voldaan.

Adreswijzigingen, wijziging telefoonnummer en wijziging e-mailadressen doorgeven

Het is van groot belang dat de juiste adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van onze leden, medewerkers en overige relaties bij s.c. Badhoevedorp bekend zijn. Geef daarom wijzigingen direct door aan de ledenadministratie. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan e-mailadressen van jeugdleden die bij aanmelding nog geen eigen e-mailadres hadden maar dit inmiddels wel hebben. E.e.a. ander kan ook via onze website.


Wij hopen met bovenstaande informatie iedereen voldoende te hebben ingelicht. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de ledenadministratie (o.vdheuvel@quicknet.nl).