image002.gif

 

Sport Combinatie BADHOEVEDORP OPGERICHT 1 JULI 1931

 

LEDENADMINISTRATIEZAKEN VOETBALAFDELING

Afmelden, Aanmelden, Overschrijven en Wijzigen

20 april 2017:

 

Seizoen 2017/2018:

Het lijkt misschien nog ver weg maar bij s.c. Badhoevedorp zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende voetbalseizoen. Het bijwerken van de ledenadministratie is een belangrijk onderdeel van deze voorbereidingen. Wij willen graag een zo nauwkeurig mogelijk beeld hebben van al diegenen die volgend seizoen nog bij s.c. Badhoevedorp voetballen. Dit is onder andere van belang voor:

o    Het inschrijven van teams voor de competitie;

o    Het plannen van trainingen en het aanstellen van trainers;

o    Het aanschaffen van nieuwe wedstrijdkleding;

o    De begroting van de penningmeester

Hieronder zijn wat aandachtspunten opgenomen die er toe bij moeten dragen dat de ledenadministratie van s.c. Badhoevedorp voor aanvang van het seizoen 2017/2018 weer up-to-date is en er bovendien toe moeten bijdragen dat de penningmeester de contributiebedragen voor aanvang van het voetbalseizoen op de rekening heeft staan.

 

Opzeggen lidmaatschap
Wij gaan er van uit dat onze huidige leden ook het volgende seizoen (2017/2018) bij s.c. Badhoevedorp zullen voetballen. Mocht dit niet zo zijn verzoeken wij de leden die hun lidmaatschap willen opzeggen dit vr 31 mei 2017 schriftelijk of per e-mail te doen bij de ledenadministratie (scbdorp@scbdorp.nl). Wanneer het lidmaatschap t.b.v. het komende seizoen wordt opgezegd n 31 mei 2017 brengt dit administratie kosten met zich mee.

 

Nieuwe leden voor seizoen 2017/2018
Nieuwe leden voor het seizoen 2017/2018 kunnen zich nu reeds aanmelden via de website van s.c. Badhoevedorp of kunnen even contact opnemen met de ledenadministratie. Wanneer men zich nu reeds aanmeldt, kan bij de groepssamenstelling reeds rekening worden gehouden met deze leden.

Aanmeldingsformulieren worden alleen in behandeling genomen als de incassomachtiging volledig is ingevuld, is ondertekend en vergezeld van twee pasfotos voor de spelerspas (niet voor E-, F- en Zebrateams) en een kopie van een legitimatiebewijs bij 12 jaar en ouder.

Contributie seizoen 2016/2017
Tijdens de ledenvergadering zijn de contributiebedragen voor het seizoen 2016/2017 met algemene stemmen goedgekeurd en is tevens een mandaat aan het bestuur verleend, indien nodig, de contributie te verhogen. Voor het huidige overzicht klik hier.

De inning van de contributie zal in augustus gaan plaatsvinden. Het handje acceptgirobetalers krijgt de acceptgiro begin augustus. Mochten er onjuistheden op de acceptgiro staan, reageer dan direct en geef de onjuistheden door aan de ledenadministratie. De spelerspas wordt pas afgegeven als de contributie is voldaan.

Overschrijving van en naar andere voetbalvereniging

Voetballers die tussentijds of vanaf het komende voetbalseizoen bij sc Badhoevedorp willen komen voetballen en die in n van de afgelopen drie seizoenen speelgerechtigd waren bij een andere vereniging, dienen overschrijving te regelen. De regels hiervoor zijn sinds december 2015 gewijzigd.

1. Als je wilt overschrijven NAAR sc Badhoevedorp VANAF een andere vereniging moet je het volgende doen:
-Zeg je lidmaatschap op bij de ledenadministratie van je oude vereniging.
-Zorg dat alle openstaande facturen bij je oude vereniging betaald zijn.
-Zorg dat bij je oude vereniging aan alles is voldaan om overschrijving te krijgen.
-Meld je aan als lid bij sc Badhoevedorp via de link aanmelden als lid sc Badhoevedorp en vermeld bij extra info je KNVB-nummer !!!

 

Voetballers die tussentijds of vanaf het komende voetbalseizoen vanaf sc Badhoevedorp elders willen gaan voetballen en die in n van de afgelopen drie seizoenen speelgerechtigd waren bij sc Badhoevedorp, dienen overschrijving te regelen. De regels hiervoor zijn sinds december 2015 gewijzigd.

2. Als je wilt overschrijven VAN sc Badhoevedorp NAAR een andere vereniging moet je het volgende doen:
-Zeg je lidmaatschap op bij de ledenadministratie van sc Badhoevedorp (zie hierboven).
-Zorg dat alle openstaande facturen bij sc Badhoevedorp (contributie, boetes en eventueel kantine) betaald zijn.
-Zorg dat alle in bruikleen verkregen spullen bij sc Badhoevedorp (tenue, tassen, andere kledij, etc.) zijn ingeleverd.
-Meld je aan als lid bij je nieuwe vereniging.
Indien niet aan bovenstaande wordt voldaan volgt er een (financile) blokkade en wordt overschrijving geweigerd.

Lees hier alles over digitaal overschrijven voor het gehele amateurvoetbal per 7 december 2015.

Heeft u nog vragen? Mail ons dan via ons mailadres: scbdorp@scbdorp.nl 


Adreswijzigingen, wijziging telefoonnummer en wijziging e-mailadressen doorgeven
Het is van groot belang dat de juiste adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van onze leden, medewerkers en overige relaties bij s.c. Badhoevedorp bekend zijn. Geef daarom wijzigingen direct door aan de ledenadministratie. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan e-mailadressen van jeugdleden die bij aanmelding nog geen eigen e-mailadres hadden maar dit inmiddels wel hebben. E.e.a. ander kan ook via onze website.


Wij hopen met bovenstaande informatie iedereen voldoende te hebben ingelicht. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de ledenadministratie (
scbdorp@scbdorp.nl).